Projek melukis kebahagiaan (untuk sokongan psikologi)

project
Projek melukis kebahagiaan (untuk sokongan psikologi): Projek melukis kebahagiaan adalah salah satu projek pendidikan, sosial dan psikologi di mana (Pertubuhan Peduli Insan Malaysia) berusaha untuk melukis senyuman di wajah anak-anak dan janda-janda pelarian di kem dan membawa kegembiraan dan kesenangan kepada hati mereka setelah kisah penderitaan dan kesakitan yang mereka lalui, selain memperhatikan beberapa kes khas mereka di mana mereka terdedah kepada keganasan sehubungan dengan perang di Syria. Program ini menawarkan kursus ilmiah dan latihan dan perenggan kesedaran dan hiburan yang diselia oleh pasukan yang pakar dalam bidang sokongan psikologi dan berurusan dengan kanak-kanak. Jumlah penerima bantuan dari projek ini adalah kira-kira 5,426 kanak di kem pelarian Tempat pelaksanaan projek: Kem pelarian di utara Syria Kem pelarian Syria di Ersal - Lubnan

please share on:

Pertanyaan?
Peduliinsan logo

Siapakah kami?

Pertubuhan amal, bukan kerana untung yang berusaha untuk menyediakan;

Bagi orang-orang miskin dan pelarian di negara-negara yang menderita bencana kemanusiaan.

Main office

Utara office

© 2020 Peduli Insan All rights reserved. Privacy Policy