Projek mengajar Al-Quran kepada orang bukan Arab

project
Projek mengajar Al-Quran kepada orang bukan Arab: Setiap tahun (Pertubuhan Peduli Insan Malaysia) mengacarakan lebih daripada 12 syiekh qari dari luar Malaysia untuk mengatur program-program dakwah dan pengajian al-Quran di masjid dan surau untuk membetulkan bacaan saudara-saudara di malaysia dan memberi tazkirah sepanjang bulan suci Ramadan. Bertujuan menyebarkan ajaran agama Islam yang sebenar dan mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan betul kepada sekumpulan besar umat Islam yang tidak bertutur dalam bahasa Arab Projek ini berkaitan dengan pengembangan kemahiran berkhutbah dan pengajaran awam bagi imam-imam dan khatib-khatib bukan Arab. Tempat pelaksanaan projek: Ia diedarkan ke pelbagai negeri Malaysia, terutama negeri: (Kuala Lumpur - Selangor - Kedah - Terengganu - Kuantan))

please share on:

Pertanyaan?
Peduliinsan logo

Siapakah kami?

Pertubuhan amal, bukan kerana untung yang berusaha untuk menyediakan;

Bagi orang-orang miskin dan pelarian di negara-negara yang menderita bencana kemanusiaan.

Main office

Utara office

© 2020 Peduli Insan All rights reserved. Privacy Policy