Penajaan kes kesihatan

project
Allah SWT berfirman: "dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya." (Al-Maedah / 32) (Pertubuhan Peduli Insan Malaysia) melancarkan projek untuk menaja kes-kes kesihatan kecemasan pelarian syria, miskin dan yang memerlukan di kem Syria dan Lubnan di mana pertubuhan membayar yuran rawatan pesakit di hospital atau pusat perubatan dalam usaha memberikan rawatan yang sesuai agar mereka kembali dengan selamat dan secepat mungkin kepada keluarganya. Antara tahun 2014 dan 2019, pertubuhan ini menaja lebih daripada 527 kes kesihatan yang diedarkan di kem Syria dan Lubnan. (Pertubuhan Peduli Insan Malaysia) bertujuan untuk menaja 1000 kes kesihatan secara kekal dan memberikan rawatan menyeluruh bagi mereka.
Hubungi Kami
Peduliinsan logo

Siapakah kami:

Sebuah pertubuhan amal yang bergerak bukan berdasarkan keuntungan. Kami berusaha untuk menyediakan bantuan dari segi:

kepada fakir miskin di dalam serta luar negara. Juga kepada pelarian yang menderita akibat peperangan mahupun bencana.

Pejabat

© Peduli Insan All rights reserved. Privacy Policy