Projek Van Ambulans

project
Projek Van Ambulans: Selepas kemusnahan kebanyakan hospital dan pusat perubatan di Syria, banyak ambulans juga telah dimusnahkan yang membawa orang yang cedera dan sakit dari kampung mereka ke hospital lapangan atau pusat perubatan. Oleh kerana jarak jauh dan kekurangan kereta dan pusat perubatan di setiap kaw, kami terpaksa melancarkan projek ambulans untuk membantu mengurangkan penderitaan orang yang cedera dan orang sakit dengan menyediakan alat pengangkutan untuk membawa mereka ke pusat perubatan terdekat bagi menyelamatkan nyawa mereka Sejak tahun 2011 dan hingga sekarang, (Pertubuhan Peduli Insan Malaysia) telah membawa 10 ambulans ke Syria yang diedarkan di desa Idlib, desa Aleppo dan desa Hama untuk melayani sebanyak mungkin pesakit dan orang yang cedera di dalam syria.
Hubungi Kami
Peduliinsan logo

Siapakah kami:

Sebuah pertubuhan amal yang bergerak bukan berdasarkan keuntungan. Kami berusaha untuk menyediakan bantuan dari segi:

kepada fakir miskin di dalam serta luar negara. Juga kepada pelarian yang menderita akibat peperangan mahupun bencana.

Pejabat

© Peduli Insan All rights reserved. Privacy Policy