Projek Qurban 4 Ummah

project
Projek Qurban 4 ummah: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: 💠 Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadaNya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan taqwa dari kamu 💠 (Haji - 37) 💭 Ingatlah dengan baik ... (Qurban) bukan perkataan biasa!! Dan ia bukan bermaksud menyembelih binatang dan mengedar daging sahaja. Perkataan ini berasal dari perkataan "Qurb" dalam bahasa arab yang bermaksud "dekat" Dalam hal ini, anda mendekati dengan Pencipta anda SWT, untuk meyakinkannya akan komitmen anda terhadap perintah-Nya dan keteguhan anda dalam ketaqwaan kepada-nya! Dari sini pertubuhan(Peduli Insan Malaysia) mengambil nama projek ini, "Qurban 4 Ummah" , agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan pengorpanan yang memakan dagingnya, orang-orang yang paling memerlukan...Mereka yang tidak menemui makanan untuk menghilankan kelaparan anak-anak mereka Pertubuhan (Peduli Insan Malaysia) melaksanakan projek Qurban dan Aqiqah dengan mengagihkan daging kepada orang-orang yang tinggal di kem dan berjuang untuk mendapatkan makanan mereka, selain itu mereka tidak merasakan daging selama berbulan-bulan kerana mereka tidak dapat membelinya. Jumlah penerima dari projek ini adalah lebih kurang 27 ribu keluarga. Tempat pelaksanaan projek: Kem Syria Utara Kem pelarian Syria di Lebanon

please share on:

Pertanyaan?
Peduliinsan logo

Siapakah kami?

Pertubuhan amal, bukan kerana untung yang berusaha untuk menyediakan;

Bagi orang-orang miskin dan pelarian di negara-negara yang menderita bencana kemanusiaan.

Main office

Utara office

© 2020 Peduli Insan All rights reserved. Privacy Policy