Kafalah keluarga sederhana (menahan diri daripada meminta-minta)

project
Berdasarkan firman allah swt : (Pemberian sedekah itu) ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya (dengan menjalankan khidmat atau berjuang) pada jalan Allah (membela Islam), yang tidak berupaya mengembara di muka bumi (untuk berniaga dan sebagainya); mereka itu disangka: orang kaya - oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan (melihat) sifat-sifat dan keadaan masing-masing, mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan (ketahuilah), apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal maka sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahuinya.) (Surah Al-Baqarah/ 273) (Pertubuhan Peduli Insan Malaysia) melancarkan projek "kafalah Keluarga Sederhana" yang berpindahan, miskin dan yang memerlukan di kem Syria dan Lubnan. Melalui kafalah ini, kami berusaha untuk memberi bantuan kepada keluarga-keluarga ini setelah mereka kehilangan semua harta benda mereka akibat dari perpindahan mereka dan penderitaan yang mereka lalui di Syria. kafalah ini berharga RM500 setiap bulan untuk satu keluarga dengan rata-rata 5 ahli Kami berhasrat menaja 1000 keluarga miskin untuk meringankan penderitaan dan menghentikan rasa lapar mereka.

please share on:

Pertanyaan?
Peduliinsan logo

Siapakah kami?

Pertubuhan amal, bukan kerana untung yang berusaha untuk menyediakan;

Bagi orang-orang miskin dan pelarian di negara-negara yang menderita bencana kemanusiaan.

Main office

Utara office

© 2020 Peduli Insan All rights reserved. Privacy Policy